Kasta inte bort din röst

– stärk kommunisterna

Medan vi kämpat med arbetslöshet och smittspridning har miljarderna regnat över storföretag och kapital. Bankerna har fått flera hundra miljarder och företagen har fått ännu mer.

Så fungerar kapitalismens politik. Ju mer man har, desto mer får man. Ju mindre man har desto mindre stöd finns det för dig att hämta.

Partierna som sitter i riksdagen vet om detta. Deras politik gynnar storföretagen och bankerna. Den gynnar de som har mest. På sin höjd får vi smulorna från bordet. Vi får det som de låter oss få för att vi inte ska bli för missnöjda.

Kapitalismen har spelat ut sin roll. Den har gett vad den har kunnat ge. Nu har den bara nedskärningar, klimatkriser och krig kvar. Inget politiskt parti förutom Sveriges Kommunistiska Parti kommer att säga som det är – att den enda lösningen ligger i socialismen, i ett helt annat system.

Inget hade kunnat visa detta bättre än den pandemi vi levt med de senaste åren. Ingen åtgärd vidtogs för de som allra mest behövde det. Inget gjordes mot trängseln i kollektivtrafiken. Inget gjordes för att stoppa arbetslösheten. Ingenting gjordes för att stoppa fattigdomen som spred sig i pandemins fotspår. Ingenting för oss, men allt för de som redan har.

Därför behövs ett parti som inte har några andra intressen än det arbetande folkets intressen. Därför behövs ett kommunistiskt parti. Kasta därför inte bort din röst, utan stärk kommunisterna!

Vad vill kommunisterna?

NEJ TILL NATO Våra söner och döttrar ska inte kämpa för storföretagens profit! Nato har bombat och styckat Jugoslavien, för krig i Afghanistan, mördat i Irak och krossat Libyen. Följderna är katastrofala för folken i hela världen. Sveriges Kommunistiska Parti är mot ett svenskt Nato medlemskap.

SOLIDARITET MED FLYKTINGAR Ingen människa vill fly. Ändå tvingas miljoner på flykt och de möts av cynism, taggtråd och blir slagträn i den politiska debatten. Kommunisterna kämpar för en human, solidarisk flyktingpolitik och vi vill bekämpa flyktorsakerna och inte flyktingarna – de behöver vår solidaritet!

STOPP FÖR PRISHÖJNINGARNA Priserna skenar och allting blir dyrare medan inflationen äter upp den inkomst vi har kvar. Alla med makt rycker på axlarna för det är inte dem det drabbar. Kommunisterna vill därför avskaffa hela det system som skapar fattigdom på löpande band!

BEKÄMPA KLIMATKRISEN Världen står inför en enorm klimatkris. Översvämningar, torka, krig och svält kommer i dess spår. Kapitalismen kan inte hantera krisen eftersom den bara ser till företagens profit och inte människans bästa. Med en centralt planerad ekonomi och solidaritet kan vi möta den kris vi står inför.

ETT TRYGGT ARBETSLIV Under sommaren blir våra villkor på jobbet sämre och det blir enklare att sparka oss från våra arbeten. Det är för att företagen ska kunna konkurrera bättre. Kommunisterna motsätter sig en värld där politik utformas efter kapitalets intressen istället för folkets behov av trygghet!

EN BRA OCH VÄRDIG PENSION Pensionsåldern höjs hela tiden och pensionärerna blir allt fattigare av den växande inflationen och dyrare priser. Kommunisterna kämpar för en värdig pension och sänkt pensionsålder. Kommunisterna kämpar för en värdig pension och ålderdom!

Läs valmanifestet för Sveriges Kommunistiska Parti

Gör skillnaden – rösta på SKP

Det som kapitalismen har att ge oss har den redan gett – varje dag växer gapet mellan vad vi har nu och vad vi skulle kunna ha.

Det kapitalismen har gett har den gett oss för att folket kämpat för det; för att kommunisterna genom historien satt socialismen på dagordningen och visat kapitalisterna att vi inte behöver dem.

De val som man ger oss är en illusion. Istället för illusioner kämpar vi för att förbättra folkets situation idag, men vi är medvetna om att alla reformer är tillfälliga och att de därför också hela tiden måste syfta framåt.

En röst på SKP är en röst mot den ökade pressen vi känner i våra liv, på våra arbetsplatser, i våra hem och i våra städer. Det är en röst mot kapitalismen som varje dag skickar hundratusentals människor i döden för profitens skull.

En röst på SKP är en röst på ett parti som inte har några andra intressen än arbetarklassens. Det är en röst för ett alternativ till kapitalismen, till förtryck, exploatering, krig och elände – för socialism!

Det räcker dock inte att rösta. Vi kan aldrig välja bort kapitalismen. Det enda verkliga valet man kan göra är att kämpa för en bättre värld, tillsammans med kommunisterna!

Läs valmanifestet för Sveriges Kommunistiska Parti